Darmowa dostawa przy zakupach za minimum 199 zł!

Szukaj

Regulamin sklepu

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Paper Therapy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.papertherapy.pl  kontakt@papertherapy.pl

1.2. Właścicielem sklepu internetowego Paper Therapy jest Łukasz Juzwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Juzwa Usługi, NIP 6312580223, REGON: 364335490. Działalność prowadzona jest pod adresem: ul. Tymotkowa 40 lok.2, 30-382 Kraków.

  2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego podczas procedury zakupu towarów.

2.3. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach rabatowych i lojalnościowych.

2.4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem.

2.5. Akceptujemy następujące formy płatności: przedpłata na konto, płatności online lub pobranie. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

2.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2.7. Dostępne formy płatności online:

  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2.8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.9. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

  3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

3.1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).

3.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.

     4. Realizacja zamówienia

4.1. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. W razie chęci anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4.2. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni roboczych.

4.3. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia za pobraniem – rozpoczyna od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym)

4.4. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy.

4.5. Dane do przelewu (przedpłaty na konto): Idea Bank  36 1950 0001 2006 0043 3373 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego

4.6. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania paczki + czas dostawy.

  5. Sposób i termin dostawy

5.1. Wszystkie zamówienia są wysyłane maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówienia za pobraniem), bądź od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto lub od momentu dokonania płatności w przypadku płatności online (kartą).

5.2. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym

5.3. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przesyłkę należy dokładnie obejrzeć i otworzyć w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń na zewnątrz lub wewnątrz przesyłki, kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Ważne jest, aby protokół zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym.

  6. Zwroty, reklamacje

6.1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone przez konsumentów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

6.2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania a jego wygląd i stan powinien pozostać nienaruszony.

6.3. W przypadku chęci zwrotu towaru przez osoby fizyczne należy skontaktować się mailowo z obsługą sklepu pod adresem: kontakt@papertherapy.pl

6.4. Koszt opakowania, zabezpieczenia przesyłki i odesłania Towaru ponosi Kupujący.

6.5. Przesyłki za pobraniem nie są odbierane.

6.6. Do przesyłki Kupujący zobowiązuje się dołączyć wystawiony dokument sprzedaży dołączony do zakupionego towaru oraz formularz zwrotu towaru dostępny TUTAJ.

6.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towaru, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci stosowną kwotę Kupującemu obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia do Klienta Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę)

6.8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.9. Zwrotowi nie podlegają produkty personalizowane, tj. takie, które zostały w jakikolwiek sposób zmienione na życzenie klienta (np. dodanie białego obramowania, zmiana kolorystyki, mapa innego miasta niż dostępne w sklepie)

6.10. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien odesłać wadliwy towar na adres: Łukasz Juzwa, ul. Tymotkowa 40/2 30-382 Kraków

6.11. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@papertherapy.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  7. Ochrona danych osobowych

7.1. Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

7.2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie newslettera, jego dane będą wykorzystywane również w celu jego wysyłania.

7.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

  8. Postanowienia końcowe

8.1. Adres Łukasz Juzwa Usługi, ul. Tymotkowa 40/2 30-382 Kraków jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

8.2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

8.3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej .

8.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj